PROJEKT REWITALIZACJI BIURA OPERA SOFTWARE POLSKA // WARSZAWA // 2011

biuro

OPIS

Projekt powstał przy współpracy z Aleksandrą Kołodziej.

  • ZDJĘCIA ALEKSANDRA KOŁODZIEJ